Regálové zakladače, automatické řídící systémy a další ...


Společnost EKPS s. r. o. vznikla 1. dubna 1995 jako organizace, zabývající se servisem, opravami a modernizacemi skladových hospodářství, používaných v České a Slovenské republice. Během následujících let firma rozšířila rozsah činností o dodávky řídících systémů skladů, rekonstrukce a GO všech typů zakladačů včetně elektronického řízení a o dodávky systémů technologické skladové a mezioperační dopravy. (více...)


Aktuální informace na našem webu:

Stroje na prodej:

Automatické řídící systémy:


Automatické řídící systémy pro výškové sklady, regálové zakladače, technologickou dopravu, manipulační zařízení, pohony strojů, výrobní linky ap. Řídící systémy automatických výškových skladů s regálovými zakladači s napojením na nadřazené řídící ekonomické systémy podniku. (více...)


Sklady a regálové zakladače:


Sklady a regálové zakladače pro skladování paletizovaného i kusového zboží (materiálu) .


- Automatické regálové zakladače
- Poloautomatické regálové zakladače
- Ručně řízené regálové zakladače
- Malé ručně řízené regálové zakladače - Generální opravy a modernizace


Projekty skladů a dopravních zařízení:


Projekty strojní a elektro části skladů, dopravních a manipulačních linek. Projekty výškových skladů s automatickými regálovými zakladači, projekty paletových skladů obsluhovaných vozíky, skladů pro drobný odběr zboží . Projekty rozšíření, úprav a automatizace stávajících skladů s regálovými zakladači (více...) .


Technologická doprava:


Technologická doprava a manipulace s materiálem . Příjmové a expediční linky pro automatické výškové sklady s regálovými zakladači. Automatický příjem/výdej zboží (materiálu) do/z skladu s regálovými zakladači. Mezioperační doprava a skladování. Řízení dopravy a manipulace nadřazeným řídícím systémem.
(více...)


Jeřáby a zdvihací technika:


Pravidelné strojní a elektro revize, servis a opravy jeřábů do nosnosti 5000kg, vyhrazených a nevyhrazených zdvihacích zařízení a dalších manipulačních zařízení. Geodetická zaměření pojezdových drah jeřábů a dopravních zařízení. (více...)


Revize:


Revize strojní a elektro, prohlídky, servis, opravy a rekonstrukce regálových zakladačů, vyhrazených zdvihacích zařízení a skladových regálů. Základní a periodická školení obsluhy a údržby regálových zakladačů a vyhrazených zdvihacích zařízení. Kompletní servis regálových zakladačů a zdvihacích zařízení. (více...)