REVIZE, SERVIS, ŠKOLENÍ OBSLUHY A ÚDRŽBY

VYHRAZENÝCH ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍRevize:


Pravidelné strojní a elektro revize regálových zakladačů, vyhrazených zdvihacích zařízení, jeřábů o nosnosti nad 5000kg a dalších zdvihacích a manipulačních zařízení podle I. a II.vyhl.č. 19/ 1978sb,
ČSN 33 2550 a ČSN 27 0142


Revize - více informací:Revize elektrických zařízení do 1000V, pracovních strojů a elektrického nářadí, elektrospotřebičů podle ČSN 33 16 00 a ČSN 33 16 10

Odstranění zjištěných závad z revizí.

Záruční a pozáruční servis regálových zakladačů, vyhrazených zdvihacích zařízení, jeřábů a dopravních a manipulačních linek.

Dodávky náhradních dílů pro regálové zakladače, jeřáby, manipulační zařízení, dopravní a příjmové/expediční linky. Dodávky ekvivalentních náhradních dílů za již nevyráběné díly, včetně příslušné dokumentace.

Pravidelná i jednorázová školení obsluhy a údržby regálových zakladačů a dalších vyhrazených zdvihacích zařízení.

Geodetická zaměření pojezdových drah regálových zakladačů, jeřábů a dopravních zařízení, včetně vyrovnání drah.

Strojní revize a kontrola ocelových konstrukcí skladů s regálovými zakladači dle ČSN 26 90 30 a ČSN 73 26 01
Revize regálů včetně nosnosti dle ČSN EN 26 90 30


Články k sekci - revize: