SKLADY A REGÁLOVÉ ZAKLADAČEDodávky skladů pro skladování paletizovaného i kusového zboží a materiálu. Sklady pro skladování na dřevěných ( EUR, ČD, prostých ap.) paletách, v kovových ohradových bednách, v zásobnících kapalin ap. Sklady pro volně ložené zboží (bedny, přepravky, zásobníky). Sklady hutního materiálu (tyče, dráty). Sklady sypkých hmot v přepravních obalech. Automaticky řízené sklady paletizovaného materiálu. Příjmové a expediční linky skladů.

Automatické bezobslužné regálové zakladače vč. příjmových a expedičních dopravních linek, řízené z velínu, vč. napojení na nadřazený podnikový řídící systém. (více...)

Poloautomatické regálové zakladače vč. příjmových a expedičních dopravních linek, řízené z kabiny obsluhy, vč. napojení na nadřazený podnikový řídící systém. (více...)

Ručně řízené regálové zakladače vč. příjmových a expedičních dopravních linek, řízené z kabiny obsluhy. (více...)

Malé ručně řízené regálové zakladače pro skladování drobného zboží, pro výdejnynářadí a nástrojů, náhradních dílů, archiválií, spisů ap., řízené z kabiny obsluhy. (více...)

Generální opravy a modernizace regálových zakladačů vč. elektronického řízení, systémy dle přání zákazníka (více...)


Dodávky regálových zakladačů vč. montáže, oživení a uvedení do provozu. Záruční i pozáruční servis regálových zakladačů.

Pravidelné revize strojní a elektro regálových zakladačů a O.K. skladu.

Pravidelná školení a zkoušky pracovníků obsluhy a údržby regálových zakladačů.